Časopis “Zdravý život”

Igor Lacík v rozhovore s MUDr. Robertom Vetrákom, MPH, riaditeľom Unikliniky kardinála Korca v Prievidzi a zároveň predsedom Redakčnej rady časopisu Zdravý život, opísal princípy a súčasnú situáciu v liečbe cukrovky enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi v článku “Liečba diabetu ponovom”. Tento rozhovor je rozdelený na dve časti v číslach 12/2009 a 1/2010.

1. časť článku (pdf 4Mb)
2. časť článku (pdf 6Mb)