Kontakt

Adresa (sídlo fondu)
Neinvestičný fond Cukrovka
Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45

Kontaktné údaje
info@cukrovkanf.sk
www.cukrovkanf.sk
tel.: +421 2 3229 4307

IČO
45 731 624

Bankové spojenie
SK98 0200 0000 0026 8571 2455 (VUB banka)