O nás

microcapsulaCukrovka typu I je autoimunitné ochorenie, kedy organizmus postihnutého človeka nie je schopný produkovať inzulín, čím dochádza k strate prirodzenej schopnosti organizmu regulovať hladinu cukru v krvi. Pacienti s týmto ochorením sú tak celoživotne závislí na podávaní náhradného inzulínu, nakoľko pretrvávajúca nerovnováha hladiny cukru v krvi vedie k závažným zdravotným komplikáciam až smrti.

V rámci aktivít neinvestičného fondu Cukrovka n.f. prispievame k podpore nádejného terapeutického riešenia pre pacientov s cukrovkou typu I, ktoré je postavené na transplantácii funkčných pankreatických ostrovčekov enkapsulovaných do mikrokapsúl s polopriepustnou membránou. Táto membrána chráni pankreatické ostrovčeky pred imunitným systémom príjemcu, pričom však prepúšťa všetky potrebné živiny, glukózu a inzulín. Takto ochránené pankreatické ostrovčeky sú potom schopné dlhodobo udržiavať normálnu hladinu cukru v krvi, čím suplujú funkciu nefunkčného pankreasu.

enkapsulovane ostrovcekyZ tejto perspektívy, Cukrovka n.f. dlhodobo podporuje aktivity súvisiace s vývojom polymérneho materiálu vhodného pre ľudských príjemcov. Systematické štúdium a analýza vlastností rôznych polymérnych materiálov (spolu s ich testovaním v rôznych zvieracích modeloch) viedli k selekcii materiálu, ktorý by mohol spĺňať tie najprísnejšie kritériá pre dlhodobú a funkčnú transplantáciu enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov u ľudí. V rámci výskumu realizovaného na Ústave polymérov SAV, v úzkej spolupráci s medzinárodným konzorciom The Chicago Diabetes Project, sa podarilo vyvinúť mikrokapsuly, ktoré v porovnávacích testoch ako jediné spomedzi doteraz najbežnejšie používaných mikrokapsúl nevykazovali žiadnu nežiadúcu imunitnú reakciu po transplantácii do primátov. Tento nedávno získaný výsledok je zásadného charakteru, pretože úspešné testy na primátoch predstavujú nutnú požiadavku pre vstup do klinických testov u ľudí.

V prípade úspešného zavŕšenia predklinickej fázy, plánuje Cukrovka n.f. plne podporovať etablovanie tohto nádejného terapeutického riešenia do klinickej praxe.