Tok financií

Z vašich finančných darov a 2% z daní financujeme:

  1. výdavky na správu neinvestičného fondu
    webová stránka, pošta, kancelária (ročne: cca 200,-€)
  2. výdavky na účel fondu
    z 2% z daní a Vašich darov sme podporili náš výskum