Archív kategorií: Aktuality

Košické vedecké kaviarne – hosť Ing. Igor Lacík, DrSc.

Cukrovka a polyméry: stretnutie dvoch zdanlivo nesúvisiacich svetov
Prednáška je venovaná pamiatke MVDr. Jána Rosochu, CSc.

V apríli naši košický kolegovia opäť pripravujú Vedeckú kaviareň s ďalšou excelentnou témou – bude sa hovoriť o revolučnej možnosti liečby cukrovky (a potenciálne aj iných chorôb) transplantáciou živých buniek produkujúcich inzulín, ako prirodzenej náhrady za jeho nárazové dávkovanie. S transplantáciou živých buniek je spojených mnoho problémov, hlavne s ich prežívaním a správnou funkciou vzhľadom na imunitnú reakciu organizmu. Bolo by teda potrebné transplantované bunky pred imunitným systémom nejakým spôsobom ukryť, pri zachovaní možnosti obojsmernej komunikácie s vonkajším prostredím. Sú to však dve protichodné požiadavky, ktoré sa zdanlivo vylučujú.

Pokračovať v čítaní

VEDCI SAV VYVINULI NOVÉ VRSTVY NA OCHRANU IMPLANTOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV

Nežiadúce interakcie medicínskych materiálov po implantácii do ľudského organizmu vedú k zníženiu terapeutickej alebo diagnostickej účinnosti a taktiež môžu viesť k zápalovým reakciám. Preto je dôležité vyvíjať možnosti ochrany implantovateľných materiálov pred odozvou imunitného systému hostiteľského organizmu.

„V našom spoločnom výskume s Ústavom makromolekulovej chémie Akadémie vied Českej republiky sme vyvinuli nový typ tenkých hydrogélových vrstiev kovalentne naviazaných na rôzne podklady. Ako základný materiál sme použili štatistický kopolymér na báze poly(2-metyl-2-oxazolínu) v kombinácii s monomérom obsahujúcim násobné väzby. Sieťovanie kopolyméru a jeho naviazanie na povrch sa uskutočnilo v jednom kroku pomocou elektrónového beta žiarenia,“ povedal Juraj Kronek z Ústavu polymérov SAV, v.v.i.

Výhodou tejto metódy je podľa vedca možnosť nastavenia hrúbky a tuhosti hydrogélových vrstiev pomocou dávky žiarenia a zloženia kopolyméru.

„Naše výsledky ukázali, že takýmto spôsobom sa podarilo zamedziť nežiadúcej adhézii buniek, čo prispieva k zvýšeniu biokompatibility modifikovaných materiálov. Ďalšou výhodou uvedeného prístupu je praktická realizovateľnosť, keďže zdroje elektrónového žiarenia sú bežne využívané v nemocniciach,“ dodal vedec.

Viac informácií o výskume je dostupných na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157061

Spracovala: Monika Tináková, Úrad SAV
Foto: Juraj Kronek, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

O úspešnej transplantácii pankreatických ostrovčekov v UNLP diskutovali nefrológovia na medzinárodnom kongrese

Takmer 80 odborných prednášok za dva dni si vypočulo vyše 300 účastníkov 44. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach. „Roky sa spolu snažíme starať o pacientov čo najlepšie, posúvať hranice inovatívnej medicíny dopredu. V našej nemocnici máme oddelenie, ktoré sa zaoberá posudzovaním inovatívnych procesov v zdravotníctve a ich prínosmi pri zavádzaní do praxe. Súčasťou týchto inovatívnych postupov je aj naša nedávna breaking aktivita, alogénna transplantácia Langerhansových otrovčekov,“ povedal v úvode medzinárodného kongresu riaditeľ UNLP Košice, transplantológ a nefrológ, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Do diskusie o úspešnej transplantácii Langerhansových ostrovčekov v UNLP sa zapojil aj  Ing. Igor Lacík, DrSc., aktuálny laureát v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Nachádza využitie polymérnych materiálov práve v liečbe cukrovky. Spolu so svojím tímom patrí k medzinárodne rešpektovaným skupinám. Svojím výskumom dokázali, že obalením transplantovaných ostrovčekov polymérmi sa dá regulovať tvorba inzulínu a zároveň ich chrániť pred imunitným systémom. „Nastaviť krehký systém v ľudskom tele nie je jednoduché, avšak tento typ liečby môže v budúcnosti znamenať prevratnú zmenu v živote diabetických pacientov, u ktorých zlyhávajú súčasné možnosti kontroly hladiny cukru, a tiež u rizikových pacientov, ako sú tehotné ženy a detskí pacienti,“ tvrdí uznávaný vedec Ing. Lacík.

ZDROJ: UNLP.SK

Veda a umenie – naša energia

Benefičný koncert k pocte akademika Otta Wichterleho
vynálezcu kontaktnej šošovky

Srdečne Vás pozývame na 24. ročník benefičného koncertu k pocte akademika Otta Wichterleho vynálezcu kontaktnej šošovky.

Kde? Zrkadlová sieň Priaciálneho paláca Bratislava

Kedy? 25. 3. 2023, sobota

O koľkej? 17,30 hod.

Veda pre modernú diabetológiu

Igor Lacík a Zuzana Kroneková boli čestnými hosťami narodeninovej oslavy Občianskeho združenia KlauDIA, ktoré sa konalo v Nitre v utorok 7.3.2023.

Počas celého stretnutia vládla príjemná atmosféra. Ticho počas prednášky Igora Lacíka vystriedal džavot detí, živá diskusia hostí s rodičmi a deťmi. Témou diskusií bola choroba, cukrovka, ktorá týchto ľudí spojila. Je to už 5 rokov, čo Klaudia Šugrová založila Občianske združenie KlauDIA, ktoré pomáha deťom a ich rodičom zvládať život s diabetom.

A v tomto má najväčší prínos veda a vedci, ktorí priniesli do praxe rôzne technologické pomôcky na kontinuálne meranie hladiny glukózy v krvi, dávkovanie inzulínu pomocou pumpy a inzulínových pier a samozrejme softwarové aplikácie, ktoré pomáhajú tieto moderné prístroje a senzory ovládať. Ale veda, ako aj skupina vedcov na Oddelení pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV v.v.i. sa venuje ďalšiemu smeru, ktorým je bunková terapia, teda liečba, ktorá by viedla k vyliečeniu a nie k liečeniu, ako sme počuli v prednáške Igora Lacíka.

Podporu a ocenenie práce OZ KlauDIA vyjadril aj známy spevák Kuly z Desmodu, ktorý všetkým mamičkám daroval ružu pri príležitosti MDŽ a deťom doniesol dia tortu, na ktorej spoločne s deťmi sfúkol sviečky a potom si na nej všetci pochutnali.

Na záver by sme chceli ešte raz poďakovať za pozvanie a popriať OZ KlauDIA veľa síl a úspechov v ďalšej činnosti.

Text: I. Lacík, Z. Kroneková
Foto: KlauDIA, Z. Kroneková

Tlačivá na poukázanie 2% (3%) z podielu zaplatenej dane za rok 2022

Tlačivá na poukázanie 2% (3%) z podielu zaplatenej dane za rok 2022

  1. tlačivo pre pre fyzické osoby – zamestnancov
    Vyhlásenie na rok 2022 – pdf
    Vyhlásenie online – editovateľné, priamo cez portál Finančnej správy
  2. ďalšie tlačivá potrebné na poukázanie podielu zaplatenej dane ako aj postup nájdete TU

pre poukázanie 3% je potrebné doložiť aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti 

Údaje o Neinvestičnom fonde Cukrovka pre potreby vyplnenie vyhlásenia.   

Srdečne ďakujeme.