Transplantácia pankreatických ostrovčekov na Slovensku

Transplantácia pankreatických ostrovčekov predstavuje možnosť presnej kontroly hladiny cukru u diabetikov u ktorých zlyhávajú v súčasnosti bežne dostupné možnosti z pohľadu dávkovania inzulínu a merania hladiny cukru.

Na desiatkách pracovísk vo svete, je zavedená transplantácia pankreatických ostrovčekov na základe tzv. Edmonton protokolu. Jedným z nich je aj Laboratórium Langerhansových ostrovčekov Inštitútu klinickej a experimentálne medicíny (IKEM) v Prahe.

Práve v spolupráci s IKEM v Prahe sa na Slovensku zatiaľ urobili 2 transplantácie pankreatických ostrovčekov. V Univerzitnej nemocnici v Martine sa na konci roku 2022 urobila transplantácia vlastných ostrovčekov (autológna transplantácia) u pacienta, u ktorého bolo nutné chirurgicky odstrániť pankreas. O necelý rok neskôr sa v septembri 2023 uskutočnila v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura transplantáciu ostrovčekov od cudzieho darcu do diabetickej pacientky (alogénna transplantácia).

Sú to dvaja pacienti, ktorým transplantácia strovčekov jednoznačne pomohla. Z dlhodobého hľadiska a aj z pohľadu počtu pacientov, nie je systémovo v poriadku, že sa zatiaľ vieme spoliehať len na sporadickú pomoc IKEMu pre izoláciu a transplantáciu ostorvčekov. V spolupráci s Univerzitnou nemocnicou v Martine  bol v septembri 2023 podaný projekt vo výzve Plánu obnovy a odolnosti (Univerzitná nemocnica v Martine ako žiadateľom projektu, Igor Lacík ako zodpovedný rešiteľ projektu), ktorého cieľom je vytvoriť na Slovensku centrum pre izoláciu a transplantáciu pankreatických ostrovčekov. Odbornú kapacitu pre projekt prisľúbili poskytnúť MUDr. Peter Girman z IKEMu v Prahe a Prof. Jose Oberholzer, MD z Univerzity v Zurichu a zakladateľ a prezident CellTrans, Inc., obaja svetoví odborníci na transplantáciu pankreatických ostrovčekov. Veríme, že sa tieto plány podarí uskutočniť pre benefit pacientov na Slovensku indikovaných pre tansplantráciu ostrovčekov.