Odborní garanti

igorlacik Ing. IGOR LACÍK, PhD, DrSc.

Odborný garant, vedúci projektu

Igor Lacík ukončil Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave na Katedre plastov a kaučuku v r. 1986. Tituly PhD. a DrSc. získal v rokoch 1993 a 2009 na Ústave polymérov SAV v Bratislave. Igor Lacík bol na dlhodobých zahraničných pracovných pobytoch v Austrálii (1990–1991), vo Francúzsku (1993-1994) a v Spojených štátoch amerických (1994-1996). V súčasnosti je vedúcim Oddelenia pre výskum biomateriálov a zároveň riaditeľom Ústavu polymérov SAV v Bratislave. So svojimi spolupracovníkmi sa venuje hlavne využitiu polymérnych materiálov pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov, a príprave vodorozpustných polymérov. Publikoval viac ako 90 článkov v medzinárodných vedeckých časopisoch, 3 kapitoly v knižných publikáciách a má vyše 200 prezentácií na domácich a zahraničných konferenciách.

Tím Igora Lacíka pracujúci na Ústave polymérov SAV