“Žijú medzi nami” o Igorovi Lacíkovi v Stupavských novinách

Prierez profesným a súkromným životom dlhoročného obyvateľa Stupavy nájdete na strane 14 Stupavských novín. Krásne čítanie.

Stupavské noviny – November 2023 (str. 14)