Účel fondu

cropped-logo-HD.pngÚčelom fondu Cukrovka n.f. je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania, výskumu a vývoja, pričom sa zameria najmä na: podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu súvisiacich s ochranou a podporou zdravia a vzdelávania, podporu formou príspevku na výskum a vývoj nových zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálov, finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, nákup odbornej literatúry a podporu výmenných a ozdravných pobytov.

Štatút fondu Cukrovka, n.f. (pdf 160 Kb)
Zriaďovacia zmluva (pdf 140 Kb)
Rozhodnutie o zápise do registra NF (pdf 1,8 Mb)

Výročné správy

Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2022
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2021
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2019
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2018
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2017
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2016
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2015
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2014
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2013
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2012
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2011
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2010
Výročná správa fondu Cukrovka, n.f. za rok 2009

Správna rada Cukrovka, n.f.

Členovia správnej rady:

  • Mgr. Juraj Kronek, PhD. – predseda
  • Bc. Ivan Hájnik
  • MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Správca: Martin Podhradský

Revízor: Ing. Zuzana Bugalová