Archív kategorií: Médiá

Krištáľové krídlo za rok 2015

Igor Lacík bol nominovaný na Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii Medicína a veda http://kristalovekridlo.sk/uncategorized/pozname-nominacie-za-rok-2015/. Podkladom pre túto nomináciu boli aktivity a výsledky výskumu tímu Ústavu polymérov SAV za rok 2015 pod vedením Igora Lacíka v oblasti liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. Vyhlásenie laureátov Krištáľového krídla bude 24.1.2016.

Igor Lacík bol 10.6.2015 hosťom relácie Nočná pyramída

Hosťom Nočnej pyramídy bol riaditeľ Ústavu polymérov SAV, vedec Igor Lacík. Spolu s kolegami sa venuje téme diabetes – venuje sa vývoju špeciálnych kapsúl, ktoré možno čoskoro zamiešajú karty v otázke transplantácie pankreatických ostrovčekov a zlepšia tak perspektívu niektorých pacientov s diabetom.

Igor Lacík vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu STU v Bratislave.  Už počas štúdií chodil na Ústav polymérov SAV ako vedecká pomocná sila.

Absolvoval stáž na univerzite v Sydney, ktorá znamenala prelom v jeho kariére a naštartovala záujem o prácu vedca v oblasti polymérnej chémie.  V roku 1994 urobili v USA prvú transplantáciu pankreatických ostrovčekov u diabetického pacienta, čo bol prelom v tejto oblasti, ktorej sa dnes Igor Lacík intenzívne venuje s kolegami na Ústave polymérov SAV.

Záznam vysielania si môžete vypočuť tu.