Archívy autora: Igor

Košické vedecké kaviarne – hosť Ing. Igor Lacík, DrSc.

Cukrovka a polyméry: stretnutie dvoch zdanlivo nesúvisiacich svetov
Prednáška je venovaná pamiatke MVDr. Jána Rosochu, CSc.

V apríli naši košický kolegovia opäť pripravujú Vedeckú kaviareň s ďalšou excelentnou témou – bude sa hovoriť o revolučnej možnosti liečby cukrovky (a potenciálne aj iných chorôb) transplantáciou živých buniek produkujúcich inzulín, ako prirodzenej náhrady za jeho nárazové dávkovanie. S transplantáciou živých buniek je spojených mnoho problémov, hlavne s ich prežívaním a správnou funkciou vzhľadom na imunitnú reakciu organizmu. Bolo by teda potrebné transplantované bunky pred imunitným systémom nejakým spôsobom ukryť, pri zachovaní možnosti obojsmernej komunikácie s vonkajším prostredím. Sú to však dve protichodné požiadavky, ktoré sa zdanlivo vylučujú.

Pokračovať v čítaní

Transplantácia pankreatických ostrovčekov na Slovensku

Transplantácia pankreatických ostrovčekov predstavuje možnosť presnej kontroly hladiny cukru u diabetikov u ktorých zlyhávajú v súčasnosti bežne dostupné možnosti z pohľadu dávkovania inzulínu a merania hladiny cukru.

Na desiatkách pracovísk vo svete, je zavedená transplantácia pankreatických ostrovčekov na základe tzv. Edmonton protokolu. Jedným z nich je aj Laboratórium Langerhansových ostrovčekov Inštitútu klinickej a experimentálne medicíny (IKEM) v Prahe.

Pokračovať v čítaní

VEDCI SAV VYVINULI NOVÉ VRSTVY NA OCHRANU IMPLANTOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV

Nežiadúce interakcie medicínskych materiálov po implantácii do ľudského organizmu vedú k zníženiu terapeutickej alebo diagnostickej účinnosti a taktiež môžu viesť k zápalovým reakciám. Preto je dôležité vyvíjať možnosti ochrany implantovateľných materiálov pred odozvou imunitného systému hostiteľského organizmu.

„V našom spoločnom výskume s Ústavom makromolekulovej chémie Akadémie vied Českej republiky sme vyvinuli nový typ tenkých hydrogélových vrstiev kovalentne naviazaných na rôzne podklady. Ako základný materiál sme použili štatistický kopolymér na báze poly(2-metyl-2-oxazolínu) v kombinácii s monomérom obsahujúcim násobné väzby. Sieťovanie kopolyméru a jeho naviazanie na povrch sa uskutočnilo v jednom kroku pomocou elektrónového beta žiarenia,“ povedal Juraj Kronek z Ústavu polymérov SAV, v.v.i.

Výhodou tejto metódy je podľa vedca možnosť nastavenia hrúbky a tuhosti hydrogélových vrstiev pomocou dávky žiarenia a zloženia kopolyméru.

„Naše výsledky ukázali, že takýmto spôsobom sa podarilo zamedziť nežiadúcej adhézii buniek, čo prispieva k zvýšeniu biokompatibility modifikovaných materiálov. Ďalšou výhodou uvedeného prístupu je praktická realizovateľnosť, keďže zdroje elektrónového žiarenia sú bežne využívané v nemocniciach,“ dodal vedec.

Viac informácií o výskume je dostupných na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157061

Spracovala: Monika Tináková, Úrad SAV
Foto: Juraj Kronek, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

O úspešnej transplantácii pankreatických ostrovčekov v UNLP diskutovali nefrológovia na medzinárodnom kongrese

Takmer 80 odborných prednášok za dva dni si vypočulo vyše 300 účastníkov 44. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach. „Roky sa spolu snažíme starať o pacientov čo najlepšie, posúvať hranice inovatívnej medicíny dopredu. V našej nemocnici máme oddelenie, ktoré sa zaoberá posudzovaním inovatívnych procesov v zdravotníctve a ich prínosmi pri zavádzaní do praxe. Súčasťou týchto inovatívnych postupov je aj naša nedávna breaking aktivita, alogénna transplantácia Langerhansových otrovčekov,“ povedal v úvode medzinárodného kongresu riaditeľ UNLP Košice, transplantológ a nefrológ, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Do diskusie o úspešnej transplantácii Langerhansových ostrovčekov v UNLP sa zapojil aj  Ing. Igor Lacík, DrSc., aktuálny laureát v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Nachádza využitie polymérnych materiálov práve v liečbe cukrovky. Spolu so svojím tímom patrí k medzinárodne rešpektovaným skupinám. Svojím výskumom dokázali, že obalením transplantovaných ostrovčekov polymérmi sa dá regulovať tvorba inzulínu a zároveň ich chrániť pred imunitným systémom. „Nastaviť krehký systém v ľudskom tele nie je jednoduché, avšak tento typ liečby môže v budúcnosti znamenať prevratnú zmenu v živote diabetických pacientov, u ktorých zlyhávajú súčasné možnosti kontroly hladiny cukru, a tiež u rizikových pacientov, ako sú tehotné ženy a detskí pacienti,“ tvrdí uznávaný vedec Ing. Lacík.

ZDROJ: UNLP.SK

Veda a umenie – naša energia

Benefičný koncert k pocte akademika Otta Wichterleho
vynálezcu kontaktnej šošovky

Srdečne Vás pozývame na 24. ročník benefičného koncertu k pocte akademika Otta Wichterleho vynálezcu kontaktnej šošovky.

Kde? Zrkadlová sieň Priaciálneho paláca Bratislava

Kedy? 25. 3. 2023, sobota

O koľkej? 17,30 hod.