časopis Nature Medicine

nmPráca tímu Igor Lacíka z Ústavu polymérov SAV je citovaná v prestížnom časopise Nature Medicine 20, 9–11 (2014) www.nature.com. Tento článok sa venuje prehľadu o súčasnej situácii a trendoch v liečbe cukrovky enkapsulovanými ostrovčekmi bud v tzv. mikrokapsulách (niekoľko ostrovčekov obalených v polymérnej membráne vo forme guličky o veľkosti cca pol milimetra; transplantuje sa niekoľko 100-tisíc takýchto guličiek) alebo v makrokapsulách (niekoľko 100-tisíc ostrovčekov je obalených v polymérnom puzdre, ktoré sa transplantuje podkožne). Práca tímu z Bratislavy sa spomína v súvislosti s pripravovanými transplantáciami do opíc v spolupráci s tímom Prof. J. Oberholzera z University of Illinois, Chicago, v rámci Chicago Diabetes Projektu. V týchto experimentoch sa budú overovať predbežné výsledky, ktoré poukazujú na inertnosť mikrokapsúl a ich schopnosť ochrániť transplantované ostrovčeky min. po dobu 2 mesiacov.