Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2010

Dr. Igor Lacík pri preberaní ceny.

Dr. Igor Lacík pri preberaní ceny.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku slávnostne vyhlásili laureátov Cien ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2010 a aj Ceny SAV za infraštruktúru 2010. V kategórii “ Vedecko-technický tím roka” minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelil cenu Oddeleniu špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne pri dizajne umelého pankreasu v liečbe cukrovky a implantovateľného glukózového senzora pre monitorovanie hladiny cukru v krvi diabetického pacienta. Cenu prevzal Ing. Igor Lacík DrSc.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku slávnostne vyhlásili laureátov Cien ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2010 a aj Ceny SAV za infraštruktúru 2010. Vo štvrtok 2. decembra v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave sa konal galavečer, ktorý bol vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spojený s udeľovaním Cien ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2010. Na slávnostnom galavečere sa stretli vedci, výskumníci, ale aj organizátori vedy z výskumných ústavov, univerzitných katedier, aj príbuzní a priatelia ocenených. Počas slávnostného galavečera boli okrem najprestížnejšej ceny, Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2010, udelené i ceny:

  • v kategórii Osobnosť vedy a techniky
  • v kategórii Vedecko-technický tím roka
  • Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  • Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek na slávnosti odovzdal Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu.

V kategórii “ Vedecko-technický tím roka” minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelil cenu Oddeleniu špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne pri dizajne umelého pankreasu v liečbe cukrovky a implantovateľného glukózového senzora pre monitorovanie hladiny cukru v krvi diabetického pacienta. Cenu prevzal Ing. Igor Lacík DrSc.

Na záver galavečera boli odovzdané aj Ceny Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností „Propagátor vedy a techniky“ za rok 2010 a Ceny Aurela Stodolu, ktorú udeľuje spoločnosť Slovenské elektrárne študentom technických smerov za najlepšie dizertačné, diplomové a bakalárske práce.

Dr. Igor Lacík pri preberaní ceny.

Dr. Igor Lacík pri preberaní ceny.

publikum

Ocenený tím

Ocenený tím