Kupujeme Stéviu a Steviozidy. Čo má vedieť kupujúci, keď kupuje sladkú kozmetiku.

stevia2

V posledom čase sa na českom a slovenskom internete objavilo veľa ponúk rôznych druhov „kozmetických sladidiel“ t.j. produktov, ktoré obsahujú glykozidy steviolu – steviozidy a okrem kozmetických účelov sa dajú použiť aj ako nekalorické sladidlo.
V posledom čase sa na českom a slovenskom internete objavilo veľa ponúk rôznych druhov „kozmetických sladidiel“ t.j. produktov, ktoré obsahujú glykozidy steviolu – steviozidy a okrem kozmetických účelov sa dajú použiť aj ako nekalorické sladidlo. Sú to listy stévie celé alebo mleté, rôzne prášky (čisté glykozidy napr. rebaudiozid A 97% alebo 90% steviozid, prípadne ich zmesi) alebo rôzne extrakty – číre, alebo tmavé, tabletky atď.).

Mali by sme vedieť, že všetky tieto produkty, ktoré sú na trhu sú z dovozu z Južnej Amerike a z Ďalekého východu, alebo z európskych štátov, kde sa nevyrábajú, ale tieto štáty iba sprostredkovávajú predaj v dôsledku čoho je cena vyššia. Kupujúci by mal vedieť aké kvalitatívne parametre majú mať jednotlivé výrobky, ktoré sa predávajú buď akosladká kozmetika, alebo zatiaľ, čo je ale trestné, priamo ako nekalorické sladidlo.

  • Listy stévie – celé alebo mleté, mali by mať prevažne zelenkavé sfarbenie, bez väčšieho množstva hnedých listov a tvrdých stebiel, s charakteristickým zápachom listov stévie a miernym zápachom sena. Bolo by žiaduce, aby predajca súčasne uvádzal sumárne množstvo steviol glykozidov, ktoré sa v listoch nachádzajú, aby kupujúci si mohol vypočítať dávku listov k príprave tmavého extraktu. Koncentrácia glykozil steviolov v listoch v závislosti na pôdno-klimatických podmienkach, šľachtenia a doby kosby kolíše od 8 do 14 %.
  • Tmavý extrakt sa získa prevažne vodnou extrakciou suchých listov, odparením prebytočnej vody a odstránením zápachu sena. Je zvyčajne mierne nahorklý. Horkosť je prirodzenou vlastnosťou zlúčeniny steviozid, ktorá sa však dá odstrániť. Tmavý extrakt obsahuje všetky vodorozpustné zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v listoch. Účinnosť tmavého extraktu na ľudský organizmus – okrem sladkej chuti – je vyššia ako u zeleného, alebo extraktu, lebo obsahuje mnoho zlúčenín (organických a anorganických), ktoré sú rozpustné vo vode (nie v zmesi alkohol-voda) a sú prospešné pre zdravie človeka. Výrobok EiraCaa 30ml alebo 50 ml má sladkosť, ktorá odpovedá približne 3 – 5 kg cukru. Na výrobku by mala byť uvedená minimálne suma steviol glykozidov.
  • Zelený extrakt sa získa extrakciou listov stévie zmesou alkoholu a vody. Má podobné zloženie ako extrakt tmavý, ale neobsahuje taníny, ktoré sa v zmesi alkoholu s vodou nerozpúšťajú. Účinnosť na ľudský organizmus – okrem sladkej chuti – je nižšia ako u tmavého extraktu, lebo tu chýbajú zlúčeniny, ktoré blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Na výrobku by mala byť uvedená minimálne suma glykozidov steviolu.
  • Svetlý extrakt sa získa z tmavého alebo zeleného extraktu odstránením farebných zlúčenín. V závislosti na spôsobe akým sa farebné zlúčeniny odstraňujú môže mať svetlý extrakt rôzne zloženie a tým aj rôzne pôsobenie na človeka. Sladká chuť extraktu je vyššia než u tmavého a zeleného extraktu, lebo koncentrácia steviol glykozidov je väčšia. Svetlý extrakt sa dá pripraviť aj rozpustením čistého bieleho prášku či už steviozidu, rebaudiozidu A alebo zmesi oboch týchto glykozidov, ale účinok takto získaného roztoku na človeka je omnoho menší, lebo roztok neobsahuje mnohé anorganické prípadne organické zlúčeniny. Okrem toho takto pripravený extrakt je drahší. Výrobok EiraCaa 30ml alebo 50 ml má sladkosť, ktorá odpovedá približne 3 – 5 kg cukru. Na výrobku by mala byť uvedená minimálne suma steviol glykozidov.
  • Prášky – je to veľmi zavádzajúci názov. Môže to byť čistý steviozid (potom jeho chuť je mierne nahorklá) alebo čistý 97% rebaudiozid A (potom je chuť identická s chuťou cukru), prípadne percentuálne rôzne zmesi steviozidu a rebaudiozidom A, ktoré majú rôznu mieru horkosti v závislosti na percentuálnom zastúpení steviozidu. Čím je vyššie percento steviozidu v zmesi, tým je horkosť väčšia. Na výrobku by malo byť uvedená minimálne suma steviol glykozidov.
  • Predáva sa aj prášok napr. pod všeobecným názvom názvom „práškový extrakt“. Je to nezmysel, lebo odparený tmavý extrakt je silne hygroskopický a v práškovom stave nevydrží ani z večera do rána, skamenie! Môžu to byť ale zmesi tmavého extraktu zmiešané s nejakým „riedidlom“ a následne odstránená voda. Výsledná sladkosť zmesi je nižšia čo vyhovuje predovšetkým pri pečení a varení v domácnosti, lebo sa jednoduchšie nastavuje výsledná sladkosť výrobku. Na zmesi však by mala byť uvedená minimálne suma steviol glykozidov, aby kuchár si vedel vypočítať dávku k získanie potrebnej sladkosti.
  • Tabletky – môžu byť vyrobené z práškových foriem steviol glykozidov s pridaním riedidla a pojiva. Podľa toho akú „kyslú“ zložku tabletky obsahujú môžu mať sladkú chuť, ale aj príchuť citrónu, jablka atď. Objavili sa aj tabletky vyrobené priamo z mletých listov stévie. Ich kvalita je veľmi nízka, lebo z počiatku je potrebné tabletku rozpustiť a až potom sa vylúčia steviol glykozidy.
  • Rôzne iné výrobky, ktoré často majú veľmi poetické mená sú prakticky vyššie uvedené výrobky v ktorých koncentrácia samotných glykozidov steviolu je „zakrytá“ poetickým názvom, ktorý má nalákať kupujúceho. Tieto výrobky by tiež mali vždy uvádzať minimálne sumu steviol glykozidov.

Treba tiež vedieť, že pôvodný výrobca tmavého a svetlého sirupu Eira Caa – Agroconsult Bratislava už viac ako pred rokom prestal vyrábať a presunul výrobu do firmy Tília s.r.o. v L. Mikuláši. Preto ak na ponúkaných výrobkoch s názvom EiraCaa je uvedený iný výrobca ide o napodobeninu, ktorá nemusí mať rovnaké kvalitatívne parametre ako originálne výrobky.

autor článku: Ing. Alexander Čumakov DrSc.