Nový JDRF grant

S radosťou Vám oznamujeme, že sme získali nový Jouvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) grant s názvom “New generation PMCG multicomponent microcapsule with tailorable biological identity to avoid the immune response after transplantation”, v preklade “Nová generácia viaczložkových PMCG mikrokapsúl s nastaviteľnou biologickou identitou na zabránenie imunitnej odpovedi po transplantácii”.

Koordinátorom tohto projektu je Ústav polymérov SAV (hlavný riešiteľ projektu Dr. Igor Lacík) a partnermi projektu sú CellTrans, Inc., Charlottesville, USA (zástupca hlavného riešiteľa Prof. José Oberholzer) a NTNU univerzita v Trondheime. Už od septembra 2017 pracujeme s partnermi projektu na testovaní novej generácie PMCG mikrokapsúl v primátoch s cieľom získať PMCG kapsulu s enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi, ktorá nebude vyvolávať imunitnú odpoveď a bude poskytovať ochranu pankreatických ostrovčekov, ako aj kontrolu hladiny cukru v tomto predklinickom modeli.