Stretnutie Chicago Diabetes Projektu v Bratislave v máji 2011

cdp meeting

11-15.5.2011 sa bude konať pracovné stretnutie Chicago Diabetes Projektu (CDP) v Bratislave pod vedením Prof. Jose Oberholzera z UIC Chicago a lokálneho organizátora Ing. Igora Lacíka, DrSc, riaditeľa Ústavu polymérov SAV a vedúceho odborného garanta neinvestičného fondu Cukrovka n.f. Ústav polymérov SAV a Cukrovka n.f. privítajú v Bratislave riešiteľov enkapsulačného tímu CDP. Z UIC Chicago sa stretnutia zúčastnia aj Dr. B. Barbaro, Dr. E. Marchese, Dr. Y. Wang a Mr. T. Romagnoli. Z univerzity v Sydney (Australia) príde Prof. B. Tuch, z NTNU univerzity v Trondheime (Nórsko) Dr. A-M. Rokstad, Dr. B.L. Strand, Prof. G. Skjak-Braek a Prof. T. Espevik a zo Švajčiarska (A+T Specialties) Prof. D. Hunkeler. Pracovné stretnutie bude zamerané na diskusiu výsledkov a stratégie pre ďalšiu prácu.

Stretnutie bude sponzorované nadáciou Washington Health Square Foundation zo Chicaga, ktorej Rada riaditeľov bude mať výročné stretnutie v Bratislave ako súčasť CDP stretnutia.

Stretnutie CDP v Bratislave je veľmi dôležité pre enkapsulačnú skupinu v Bratislave. Je významným prejavom ocenenia našej práce a bude viesť ku zvýšeniu kreditu a viditeľnosti našej účasti na tomto dôležitom projekte.