Vážení priatelia,

Prichádza záver roka 2013. Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko aktualít, ktoré sa týkajú našej práce smerujúcej k liečbe cukrovky 1. typu transplantáciou enkapsulovaných ostrovčekov.

Na začiatku decembra (30.11.-5.12.2013) som sa spolu s kolegami z Ústavu polymérov SAV Dr. Filipom Rázgom a Dr. Zuzanou Kronekovou zúčastnil stretnutia Chicago Diabetes Projektu v univerzite UIC v Chicagu. Primárnym cieľom stretnutia bolo naplánovanie testov s enkapsulovanými ostrovčekmi a ich transplantácia do opíc ako súčasť prípravy fázy predklinických testov. Dôvodom pre tieto plány je skutočnosť, že polymérne mikrokapsule pripravované na našom pracovisku sú tolerované po transplantácii do peritoneálnej dutiny opíc. Prakticky sa táto tolerovateľnosť prejavuje absenciou obrastania povrchu mikrokapsúl fibrotickým tkanivom, čo je zásadným predpokladom pre fungovanie transplatátu. V prípade obrastania mikrokapsúl fibrotickým tkanivom dochádza k neefektívnemu transportu glukózy, inzulínu a živín medzi organizmom a enkapsulovanými ostrovčekmi, následne enkapsulované ostrovčeky odumrú a transplant zlyháva. Tento výsledok bol publikovaný v r. 2011 v Journal of Surgical Research pre prázdne mikrokapsule (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21435661). Navyše, v tomto roku boli publikované predbežné výsledky v časopise Micro and Nanosystems (http://eurekaselect.com/112576/article) poukazujúce na fakt, že tieto mikrokapsule sú schopné ochrániť aj enkapsulované opičie ostrovčeky minimálne po dobu 2 mesiacov, t.j. mikrokapsule volne plávajú v peritoneálnej dutine, nevykazujú obrastanie fibrotickým tkanivom a enkapsulované ostrovčeky vybraté z peritoneálnej dutiny sú vysoko viabilné. V príprave je článok kompletne opisujúci cestu k týmto výsledkom. V súvislosti s týmto výsledkom ohľadne našich mikrokapsúl je potrebné sa zmieniť o tom, že iné typy mikrokapsúl testované v rámci projektu pochádzajúce z iných pracovísk vo svete vykazovali silnú imunitnú reakciu v opiciach.

Tieto výsledky s našimi mikrokapsulami sú nádejné. Podporujú naše ambície

  • urobiť kritické testovanie vhodnosti našich mikrokapsúl pre liečbu cukrovky enkapsulovanými ostriovčekmi v diabetických opiciach,
  • nastaviť vlastnosti tak, aby boli vhodné pre transplantáciu do ľudí.

Splnenie týchto dvoch podmienok je nutné pre reálne plánovanie klinických testov s našimi mikrokapsulami.

Pre testovanie vhodnosti mikrokapsúl v primátoch sme sa rozhodli počas stretnutia v Chicagu, ktoré viedol Prof. Jose Oberholzer, MD, ktorý je vedúcim Chicago Diabetes Projektu. Pre tieto testy sú potrebné nemalé financie v rozsahu niekoľko 100-tisíc dolárov. Získanie týchto prostriedkov je plánované buď z projektu v rámci Jouvenile Diabetes Research Foundation, JDRF (t.j. z nadácie v USA, ktorá podporuje výskum liečby cukrovky a pre ktorú sme počas stretnutia pripravili a odoslali zámer projektu) alebo z prostriedkov získaných od sponzorov projektu (t.j. filantropi, ktorých životy sú ovplyvnené cukrovkou a ich cieľom je pomôcť výskumu liečby cukrovky).

Každopádne sme sa v Chicagu dohodli, že sa experimenty v primátoch uskutočnia v roku 2014. Znamená to, že pre náš tím v Bratislave bude rok 2014 velmi zásadným rokom. Veríme, že sa nám podarí zopakovať a rozšíriť úspešné predbežné výsledky v opiciach a novými experimentami pochopiť podmienky, ktoré vedú k úspešnej transplantácii enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov v opiciach. Je potrebné zdôrazniť, že vo svete je známych len minimum podobných štúdií, ktorým však chýba charakterizácia každého kroku od prípravy mikrokapsúl a enkapsuláciu ostrovčekov po ich explantáciu, čo je zámerom našej štúdie. V súčasnosti sme sa začali pripravovať na toto dôležité obdobie.

Rok 2013 bol významný aj z iných pohľadov. Naša práca bola prezentovaná na niekoľkých významných vedeckých podujatiach formou pozvaných prednášok, ktoré zahrňovali Austrian-Slovenian Polymer Materials konferenciu na jazere Bled v Slovinsku (marec 2013), Bioencapsulation Research Group konferenciu v Berlíne (august 2013), Transplantfórum v Košiciach (september 2013) a Polymers for Advanced Technologies konferenciu v Berlíne (september 2013). Naše názory a doporučenia pre dosiahnutie úspešnej transplantácie enkapsulovaných ostrovčekov v klinike boli publikované v dvoch pozvaných článkoch Lacík., I. Current Status on Immunoprotection of Transplanted Islets: Focus on Islet Microencapsulation, Micro and Nanosystems (Hot Topic: Current Applications of Micro and Nano Technology in Human Islet Transplantation) 2013, 5(3), 168-176; http://eurekaselect.com/112572/article) a Rokstad, A.M., Lacík, I., de Vos, P., Strand, B.L. Advances in biocompatibility and physico-chemical characterization of microcapsules for cell encapsulation. Adv. Drug. Deliv. Rev. 2013 v tlačihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23876549). V súčasnosti sa tiež pripravujeme na nové projekty v rámci aktuálnych výziev Európskej únie.

V neposlednom rade sa vám chcem poďakovať za neustálu podporu a vieru v našu práce. Určite aj za pochopenie, že výsledky neprichádzajú tak rýchlo ako by boli potrebné pre aktuálne riešenie cukrovky. Jednoducho: jedná sa o riešenie vedecky náročného problému. Mali sme s niektorými z vás možnosť diskutovať o našej práci počas prednášok (napr. pre Diador v máji), počas Noci výskumníka (na ktorej naša práca bola propagovaná Filipom Rázgom a Dominikou Vnukovou (www.youtube.com) v septembri), ako aj počas Dňa otvorených dverí na Ústave polymérov SAV (v novembri).

Som vám nesmierne vďačný za finančnú podporu či už získanú cez 2 % z dane alebo ako priame finančné dary. Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov sme mohli doplniť infraštruktúru (napr. refrakčný detektor potrebný pre charakterizáciu veľkosti pórov mikrokapsúl) a spolu s ďalšími finančnými zdrojmi sa dostať do fázy nášho výskumu, v ktorej sa práve nachádzame. Dopredu ďakujem za vašu finančnú podporu, ktorú budeme potrebovať v roku 2014 pre riešenie úloh spojených s experimentami v opiciach.

Tiež by som si dovolil vysloviť nádej, že v roku 2014 sa Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (p. Dr. J. Rosocha a p. Dr. Beňa) podarí získať všetky potrebné zdroje a podmienky pre naštartovanie programu klinickej transplantácie ostrovčekov na Slovensku www.ta3.com. Jedná sa o program pomôcť slovenským diabetikom s častými a nekontrolovanými hypoglykemickými stavmi, ktorý by zaradil Slovensko medzi ca 40 krajín sveta, v ktorých sa takáto transplantácia uskutočňuje. Predpokladá sa tréning a úzka spolupráca s univerzitou Chicago, ktorá je známa izoláciou ľudských ostrovčekov a ich transplantáciou. Organizujeme finančnú zbierku, ktorej výnos bude výlučne venovaný všetkým činnostiam (zaškolenie personálu, pokrytie úkonov nehradených zdravotnými poisťovňami, a. i.) potrebným pre zavedenie tohoto programu na Slovensku.

Pozdravujem a prajem všetko krásne v roku 2014,

Igor Lacík
vedúci odborný garant Cukrovka n.f.