Veda pre modernú diabetológiu

Igor Lacík a Zuzana Kroneková boli čestnými hosťami narodeninovej oslavy Občianskeho združenia KlauDIA, ktoré sa konalo v Nitre v utorok 7.3.2023.

Počas celého stretnutia vládla príjemná atmosféra. Ticho počas prednášky Igora Lacíka vystriedal džavot detí, živá diskusia hostí s rodičmi a deťmi. Témou diskusií bola choroba, cukrovka, ktorá týchto ľudí spojila. Je to už 5 rokov, čo Klaudia Šugrová založila Občianske združenie KlauDIA, ktoré pomáha deťom a ich rodičom zvládať život s diabetom.

A v tomto má najväčší prínos veda a vedci, ktorí priniesli do praxe rôzne technologické pomôcky na kontinuálne meranie hladiny glukózy v krvi, dávkovanie inzulínu pomocou pumpy a inzulínových pier a samozrejme softwarové aplikácie, ktoré pomáhajú tieto moderné prístroje a senzory ovládať. Ale veda, ako aj skupina vedcov na Oddelení pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV v.v.i. sa venuje ďalšiemu smeru, ktorým je bunková terapia, teda liečba, ktorá by viedla k vyliečeniu a nie k liečeniu, ako sme počuli v prednáške Igora Lacíka.

Podporu a ocenenie práce OZ KlauDIA vyjadril aj známy spevák Kuly z Desmodu, ktorý všetkým mamičkám daroval ružu pri príležitosti MDŽ a deťom doniesol dia tortu, na ktorej spoločne s deťmi sfúkol sviečky a potom si na nej všetci pochutnali.

Na záver by sme chceli ešte raz poďakovať za pozvanie a popriať OZ KlauDIA veľa síl a úspechov v ďalšej činnosti.

Text: I. Lacík, Z. Kroneková
Foto: KlauDIA, Z. Kroneková