XXII International Conference on Bioencapsulation

Ústav polymérov SAV spolu s globálnou organizáciou Bioencapsulation Research Group (BRG) Vám dávajú do pozornosti:

XXII International Conference on Bioencapsulation

21st Bratislava International Conference on Macromolecules

Konferencia sa uskutoční v Bratislave, 17.-19. Septembra 2014 v hoteli Holiday Inn.

Viac informácií nájdete na stránke konferencie: http://bioencapsulation.net/2014_Bratislava/index100.html

Konferencii predsedá Igor Lacík spolu s prezidentom BRG Denisom Ponceletom. Na organizovaní konferencie sa podieľajú členovia výskumného tímu Ústavu polymérov SAV riešiaci úlohy spojené s enkapsuláciou ostrovčekov, ktorí budú prezentovať svoje výsledky formou posterových prezentácií.

Počas konferencie bude organizovaná aj JDRF sekcia, ktorá je sponzorovaná JDRF a odznejú na nej prednášky venované enkapsulácii pankreatických ostrovčekov členov tímov, ktoré sú sponzorované JDRF. Medzi nimi vystúpi aj Prof. Jose Oberholzer z UIC Chicago, s ktorým Ústav polymérov SAV, ako spolupracujúce pracovisko, práve získal JDRF projekt (https://www.cukrovkanf.sk/udelenie-jdrf-grantu/). Významným bodom bude účasť Dr. Alberta Hwa z JDRF, ktorý je zodpovedný za JDRF enkapsulačný program.