Aký bol rok 2016

Milí priatelia,

V pracovnom ruchu som si uvedomil, že už nejaký čas sme neposkytli informáciu o tom, kde sa pracovne nachádzame v našej téme.

Tá zakladná informácia je, že pracujeme a že pracujeme veľmi intenzívne.


Mamička jedného malého diabetika mi vlani pri rozhovore povedala, že nie je dôležité mať časté správy o tom, kde sa výskum nachádza. Pretože je zrejmé, že výskum znamená plusové a aj mínusové obdobia a laik tomu nemusí rozumieť. Že je viac zásadné vedieť, že máme vysokú snahu a stále hľadáme spôsoby ako sa posunúť ďalej k riešeniu, ktorým je liečba cukrovky enkapsulovanými ostrovčekmi. Toto sa deje.

Rok 2016 bol pracovne veľmi náročný. Naše výsledky z transplantácie mikrokapsúl do myší ukázali, že musíme zmeniť zabehnuté podmienky prípravy mikrokapsúl. Principiálnym dôvodom boli zmeny vo vlastnostiach komerčných polymérnych materiálov, z ktorých sa mikrokapsuly pripravujú. Následné testy zahrňovali z nášho pohľadu logické zmeny v podmienkach prípravy mikrokapsúl, testovanie ich biokompatibility a stability v myšiach (Chicago) a aktivácie ľudského imunitného systému v ľudskej krvi (Trondheim).

Výsledky tohto veľmi aktívneho obdobia sa dajú zhrnúť nasledovne:

Pozitívne správy
• Máme mikrokapsuly, ktoré sú biokompatibilné a stabilné v myšiach.
• Máme mikrokapsuly, ktoré neaktivujú ľudský imunitný systém a tým dávajú nádej, že budeme mať možnosť zvážiť ich využitie v klinických testoch keď uspejeme v predklinickom modeli v opiciach.
• Veľa sme sa naučili o tom, ako nastaviť podmienky prípravy mikrokapsúl pre dosiahnutie ich cielených vlastností.
• Zaviedli sme unikátnu metodiku (konfokálna Ramanova mikroskopia) v spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV pre sledovanie štruktúry mikrokapsúl aj po transplantácii, čo doteraz nebolo možné. Tým získavame informáciu o reálnom stave mikrokapsúl po transplantácii a vieme ju prepojiť s pozorovanou biokompatibilitou mikrokapsúl a ich schopnosťou ochrániť transplantované pankreatické ostrovčeky. To je veľmi dôležité.

Negatívne správy
• Tieto mikrokapsuly doteraz nevykazujú potrebnú biokompatibilitu v makakoch (opice využívané v súčasnosti ako predklinický model), t.j. po transplantácii do brušnej dutiny sa pozorovala ich agregácia a fixovanie na stenu brušnej dutiny.

Naše ďalšie kroky budú smerované k tomu, aby sme získali mikrokapsuly, ktoré budú v brušnej dutine po transplantácii voľné.

Za týmto účelom sme urobili nasledujúce kroky
• Syntéza polymérov pre prípravu mikrokapsúl, aby naša práca nebola poznačená zmenou kvality komerčných materiálov. Práce v tejto oblasti sa už začali a výsledky sú veľmi nádejné.
• Zvýšenie biokompatibility povrchu mikrokapsúl zavedením polymérov, ktoré majú schopnosť sprostredkovať biokompatibilitu.
• Príprava nového projektu vo výzve Enkapsulačného konzorcia JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation, www.jdrf.org), ktorý bol odoslaný k 1. marcu 2017 po úspešnom prvom kole, v ktorom sme predložili tzv. Zámer projektu na začiatku januára. Cieľom projektu je pripraviť a testovať tieto mikrokapsuly od myší po primáty. Ústav polymérov SAV je zodpovedným riešiteľom projektu, spolupracujúcimi organizáciami sú CellTrans Inc. (Chicago) a NTNU (Trondheim).

V prezentácii minuloročných aktivít je dôležité zahrnúť naše ďalšie aktivity v rámci Enkapsulačného konzorcia JDRF. Rozpoznali sme, že toto konzorcium potrebuje zvýšenú expertízu v charakterizácii mikrokapsúl ako polymérneho materiálu. Na posledných dvoch stretnutiach tohto konzorcia v apríli a v septembri 2016 som prezentoval nutnosť naštartovania týchto aktivít. Výsledkom je, že JDRF vidí zmysel v týchto aktivitách a na tohtoročnom májovom stretnutí Enkapsulačného konzorcia JDRF sa plánuje predstaviť spôsob, ako bude takáto charakterizačná jednotka vytvorená a využívaná.

Na konci roka 2016 som mal v Primaciálnom paláci pre Diador prednášku o súčasnom stave nášho výskumu a o tom čo sa deje vo svete. Táto prednáška bola nahrávaná a je možné si ju vypočuť a pozriet na https://www.youtube.com/watch?v=DFIYltUCEvQ .

Vstupujeme do ďalšej pracovnej fázy. Chcem sa na tomto mieste poďakovať mojim spolupracovníkom na Ústave polymérov SAV. Tím ľudí, pre ktorých je vyriešenie problému mikrokapsúl jedným zo životných poslaní nájdete na www.polymer.sav.sk/ovb. A tiež sa chcem poďakovať všetkým Vám, ktorých sa cukrovka priamo alebo nepriamo týka. Verte, že robíme všetko pre to, aby sme sa v našej práci posúvali…niekedy je to viditeľné a niekedy nie. Je to boj s prírodou, ale veríme, že sa nám to v určitej fáze podarí. Súčasťou tohto poďakovania je aj vyslovenie vďaky za finančné príspevky a príspevky v rámci 2 % z daní. Všetky prístroje, ktoré sú zakúpené z týchto prostriedkov, sú využívané pre projekty súvisiace s liečbou cukrovky a majú logo Cukrovka n.f., aby sme si uvedomovali, vďaka komu (t.j. Vám) sme mali možnosť ich získať.

Igor Lacík