…o krok bližšie ku klinike

Dňa 25. januára 2016 boli publikované dve výnimočné práce v prestížnych časopisoch Nature Biotechnology „Combinatorial hydrogel library enables identification of materials that mitigate the foreign body response in primates“ a Nature Medicine „Long-term glycemic control using polymer-encapsulated human stem cell-derived beta cells in immune-competent mice“.

Prvý z menovaných článkov popisuje vskutku jedinečný kombinatorický prístup v modifikácii hydrogélov používaných pre potreby enkapsulácie pankreatických ostrovčekov, kedy bolo pripravených takmer 800 chemických derivátov alginátu. Tieto deriváty boli systematicky študované na schopnosti tvoriť hydrogély pre potreby enkapsulácie, a tie, ktoré tieto vlastnosti vykazovali boli následne testované v zvieracích modeloch na posúdenie ich biokompatibility. Nakoľko pre koncept enkapsulácie pankreatických ostrovčekov je miera imunitnej odpovede samotným materiálom zásadná, takéto robustné testovanie materiálov prinieslo nové poznatky o vzťahu funčných modifikácii polymérnych materiálov a ich tolerovateľnosti v hostiteľskom organizme. Z takmer 800 derivátov boli vyselektované 3 konkrétne deriváty, ktoré v prostredí in vivo výrazným spôsobom zredukovali imunitnú reakciu a to nielen u hlodavcov ale i u primátov. Tieto materiály tak predstavujú horúcich kandidátov na rozsiahlejšie testy na primátoch ako predklinickom zvieracom modeli.

Druhý článok je ešte kľúčovejší, nakoľko poukazuje na fakt, že v laboratórnych podmienkach „vyrobené“ bunky produkujúce inzulín, ktoré podobne ako zdravé ß-bunky spontánne respondujú na glukózový stimul, sú schopné prinavrátiť glykemickú kontrolu v diabetických myšiach. Inými slovami, tento článok, aj keď len na myšom modeli, ukazuje, že je možné v laboratórnych podmienkach vyrobiť funkčné „ß-bunky“ a tie sú schopné po enkapsulácii a následnej transplantácii nahradiť nefunkčný pankreas a zabezpečiť tak kontrolu nad hladinou cukru. Jedná sa o revolučný poznatok, nakoľko tieto prvotné výsledky poukazujú na možnosť, že v blízkej budúcnosti bude k dispozícii neobmedzený zdroj funkčných buniek pre potreby transplantácie.

Experti v rámci JDRF a Chicago Diabetes Projektu, ktorých je Ústav polymérov SAV projektovým partnerom, tak opať rozvírili hladiny výskumu na poli enkapsulácie pankreatických ostrovčekov pre liečbu cukrovky typu I a priniesli veľmi hodnotné poznatky, od ktorých sa očakáva výrazný posun tohto konceptu ku klinike.

linky:

http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3462.html

http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.4030.html

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/remarkable-new-method-switches-diabetes-may-lead-future-without-insulin