O úspešnej transplantácii pankreatických ostrovčekov v UNLP diskutovali nefrológovia na medzinárodnom kongrese

Takmer 80 odborných prednášok za dva dni si vypočulo vyše 300 účastníkov 44. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach. „Roky sa spolu snažíme starať o pacientov čo najlepšie, posúvať hranice inovatívnej medicíny dopredu. V našej nemocnici máme oddelenie, ktoré sa zaoberá posudzovaním inovatívnych procesov v zdravotníctve a ich prínosmi pri zavádzaní do praxe. Súčasťou týchto inovatívnych postupov je aj naša nedávna breaking aktivita, alogénna transplantácia Langerhansových otrovčekov,“ povedal v úvode medzinárodného kongresu riaditeľ UNLP Košice, transplantológ a nefrológ, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Do diskusie o úspešnej transplantácii Langerhansových ostrovčekov v UNLP sa zapojil aj  Ing. Igor Lacík, DrSc., aktuálny laureát v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Nachádza využitie polymérnych materiálov práve v liečbe cukrovky. Spolu so svojím tímom patrí k medzinárodne rešpektovaným skupinám. Svojím výskumom dokázali, že obalením transplantovaných ostrovčekov polymérmi sa dá regulovať tvorba inzulínu a zároveň ich chrániť pred imunitným systémom. „Nastaviť krehký systém v ľudskom tele nie je jednoduché, avšak tento typ liečby môže v budúcnosti znamenať prevratnú zmenu v živote diabetických pacientov, u ktorých zlyhávajú súčasné možnosti kontroly hladiny cukru, a tiež u rizikových pacientov, ako sú tehotné ženy a detskí pacienti,“ tvrdí uznávaný vedec Ing. Lacík.

ZDROJ: UNLP.SK