Prednáška pre OZ DIADOR Bratislava: Pokrok v liečbe diabetu transplantáciou buniek produkujúcich inzulín

V Primaciálnom paláci v Bratislave sa dňa 15. 5. 2023 konala vzdelávacia prednáška “Pokrok v liečbe diabetu transplantáciou buniek produkujúcich inzulín”, ktorú odprednášal pre OZ DIADOR Ing. Igorr Lacík, DrSc.

Prednášku si aj Vy môžete pozrieť tu.

ZDROJ: OZ DIADOR