Igor Lacík bol 10.6.2015 hosťom relácie Nočná pyramída

Hosťom Nočnej pyramídy bol riaditeľ Ústavu polymérov SAV, vedec Igor Lacík. Spolu s kolegami sa venuje téme diabetes – venuje sa vývoju špeciálnych kapsúl, ktoré možno čoskoro zamiešajú karty v otázke transplantácie pankreatických ostrovčekov a zlepšia tak perspektívu niektorých pacientov s diabetom.

Igor Lacík vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu STU v Bratislave.  Už počas štúdií chodil na Ústav polymérov SAV ako vedecká pomocná sila.

Absolvoval stáž na univerzite v Sydney, ktorá znamenala prelom v jeho kariére a naštartovala záujem o prácu vedca v oblasti polymérnej chémie.  V roku 1994 urobili v USA prvú transplantáciu pankreatických ostrovčekov u diabetického pacienta, čo bol prelom v tejto oblasti, ktorej sa dnes Igor Lacík intenzívne venuje s kolegami na Ústave polymérov SAV.

Záznam vysielania si môžete vypočuť tu.