Krištáľové krídlo za rok 2015

Igor Lacík bol nominovaný na Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii Medicína a veda http://kristalovekridlo.sk/uncategorized/pozname-nominacie-za-rok-2015/. Podkladom pre túto nomináciu boli aktivity a výsledky výskumu tímu Ústavu polymérov SAV za rok 2015 pod vedením Igora Lacíka v oblasti liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. Vyhlásenie laureátov Krištáľového krídla bude 24.1.2016.