CDP míting

CDP tím na 17 míli povzbudzuje maratóncov.

CDP tím 

V čase od 11. do 13. októbra 2010 sa v Chicagu, USA, uskutočnilo pracovné stretnutie CDP projektu pod záštitou University of Illinois Chicago a Washington Square Health Foundation. Stretnutie viedol Prof. Jose Oberholzer z UIC a zúčastnili sa ho všetci spoluriešitelia CDP projektu a tiež vedúci odborný garant z Ústavu polymérov SAV Igor Lacík.

V priebehu stretnutia boli diskutované aktuálne otázky týkajúce sa jednak izolácie a získania pankreatických ostrovčekov z progenitorových buniek a tiež enkapsulácie ostrovčekov. Skupina zameraná na izoláciu ostrovčekov pracovala v priebehu stretnutia aj na príprave NIH R24 grantu. V enkapsulačnej skupine sa diskutovalo predovšetkým o základných otázkach zameraných na biokompatibilitu a bezpečnosť mikrokapsúl, o implementácii nových princípov v rámci enkapsulačných materiálov z pohľadu ich funkčnosti a bezpečnosti pre transplantačné účely, ďalej o výsledkoch a stratégiách vedúcich ku klinickému testovaniu mikrokapsúl, o rôznych aspektoch transplantácie atď. Dospelo sa k záverom o ďalších krokov, ktoré by nás mali doviesť k bližšej identifikácii finálnych materiálov určených na enkapsuláciu. Tieto kroky sú však tiež závislé od finančných prostriedkov jednak z barntových agentúr a tiež od sponzorov.

CDP mítingu predchádzal známy Chicago maratón, ktorý sa uskutočnil dňa 9. októbra 2010, a ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 000 bežcov, z ktorých približne 200 bežalo za CDP projekt. Takýmto spôsobom sa vyzbierali pomerne významné sponzorské prostriedky, ktoré budú použité pre prácu na projekte.

11. októbra sa všetci zúčastnení stretli na večeri v Portillo Restaurant, kde sme mali unikátnu príležitosť diskutovať osobne so zástupcami University of Illinois Chicago a Washington Square Health Foundation, ale hlavne mali možnosť spoznať pacientov, ktorí už podstúpili transplantáciu ne-enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov podľa Edmontonského protokolu pod vedením Prof. Oberholzera. Takýmto spôsobom nám bolo umožnené počúvať ich príbehy o tom, ako sa po transplantácii ich životy zmenili. Pacienti boli totiž oslobodení od injekčného podávania inzulínu a tiež od nebezpečných hypoglykemických stavov. Niektoré informácie o tomto stretnutí boli aj súčasťou CBS správ. 12. októbra bola pracovná večera s reprezentantmi University of Illinois Chicago a Washington Square Health Foundation v Metropolitan Club of Willis Tower s ľudmi, ktorí zasvätili svoj život liečbe cukrovky.

Celkovo bolo tohtoročné stretnutie CDP veľmi dôležité pre prediskutovanie výsledkov celoročnej práce inštitúcií a univerzít pracujúcich na tomto projekte a tiež pre identifikáciu ďalších krokov smerom k funkčnej liečbe cukrovky.

CDP tím na 17 míli povzbudzuje maratóncov.

CDP tím na 17 míli povzbudzuje maratóncov.

David a Julien povzbudzujú maratóncov.

David a Julien povzbudzujú maratóncov.

Chicago maratón, 17-ta míľa

Chicago maratón, 17-ta míľa

Otvorenie mítingu.

Otvorenie mítingu.

Diskusia enkapsulačnej skupiny.

Diskusia enkapsulačnej skupiny.

Diskusia enkapsulačnej skupiny.

Diskusia enkapsulačnej skupiny.