Noc výskumníka

Malí a veľkí záujemcovia o mikrokapsule.

Záujemcovia o mikrokapsule

Členovia Oddelenia Špeciálnych Polymérov a Biopolymérov Ústavu Polymérov SAV Ing. Dušana Mocinecová, Ing. Gabriela Kolláriková, PhD a Ing. Igor Lacík, DrSc. sa 24. septembra 2010 zúčastnili unikátnej akcie s názvom „Noc výskumníkov 2010“. Akcia sa konala už po štvrtý krát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR v nákupnom centre Avion v Bratislave. Jej cieľom bolo priblížiť prácu slovenských vedcov širokej verejnosti a oboznámiť ju s aktuálne riešenými projektami v širokom spektre vedných disciplín.

Mali sme možnosť prezentovať ciele Chicago Diabetes Projektu smerom k funkčnej liečbe cukrovky, progres v príprave a charakterizácii polymérnych mikrokapsúl pripravovaných na Ústave Polymérov SAV v Bratislave a tiež o misii neinvestičného fondu Cukrovka n.f. Priama konfrontácia s verejnosťou, prejavený záujem o tento projekt a tiež pozitívne ohlasy sa stali jedinečnou skúsenosťou a tiež motiváciou k našej ďalšej systematickej práci.

Igor Lacík pri interview pre SRo.

Igor Lacík pri interview pre SRo.

Malí a veľkí záujemcovia o mikrokapsule.

Malí a veľkí záujemcovia o mikrokapsule.

Nálada bola vynikajúca.

Nálada bola vynikajúca.