Igor Lacík a Ústav polymérov SAV spoluautorom článku v Nature Materials.

Pred niekoľkými týždňami bol publikovaný článok v prestížnom časopise Nature Materials “Size- and shape-dependent foreign body immune response to materials implanted in rodents and non-human primates (Vplyv veľkosti a tvaru materiálu na imunitnú odozvu implantovaných materiálov do hlodavcov a opíc)”.

Článok poskytuje nové informácie pre enkapsulačnú komunitu o tom, že miera imunitnej odpovede závisí od veľkosti polymérnych mikrokapsúl, ktoré sa používajú na ochranu transplantovaných ostrovčekov a kontinuálnu dlhodobú kontrolu hladiny cukru v krvi. Na základe rôznych experimentov autori ukazujú, že doteraz doporučené veľkosti mikrokapsúl okolo 0.5 mm nie sú optimálne, pretože iniciujú imunitnú odozvu vedúcu k obrastaniu povrchu kapsúl fibrotickým tkanivom, ktoré zabraňuje difúzii živín, kyslíka, glukózy a inzulínu, a následne transplantované ostrovčeky odumrú. Takúto odozvu imunitného systému je možné potlačiť použitím mikrokapsúl z tých istých materiálov, ktorých priemer je v oblasti 1.5 – 2 mm. Poznatky tejto práce menia dlhoročne vytváraný názor ohľadne veľkosti mikrokapsúl a očakáva sa, že tento článok bude mať vplyv na vývoj materiálov ako aj na stratégiu a proces enakapsulácie.
Igor Lacík a jeho kolegovia pracujúci na téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných ostrovčekov sú dlhodobo v kontakte s hlavnými pracoviskami podieľajúcimi sa na príprave tohoto článku. Tieto pracoviská zahrňujú najvýznamnejšie svetové univerzity a tímy v oblasti vývoja biomateriálov ako MIT, Harvard, University of Illinois Chicago, Joslin Diabetes Center a iné. Igor Lacík svojou expertízou na enkapsulačné materiály a proces enkapsulácie prispel ku finalizácii článku, na základe čoho bol pozvaný do konzorcia autorov. Je to významné ocenenie príspevku pre tento článok ako aj práce tímu Ústavu polymérov SAV.

http://www.nature.com/nmat/journal/v14/n6/full/nmat4290.html

na stiahnutie 1 časť
na stiahnutie 2 časť
na stiahnutie 3 časť