JDRF projekt

3. marca 2014 bol podaný projekt pre Jouvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) pod názvom “Multicomponent microcapsules for allogeneic islet transplantation in a comprehensive, preclinical non-human primate model”, v preklade “Viaczložkové mikrokapsuly pre transplantáciu alogénnych pankreatických ostrovčekov do nehumánnych primátov použitých ako predklinický model.” Koordinátorom projektu je univerzita v Chicagu (hlavný riešiteľ projektu Prof. Jose Oberholzer) a partnermi projektu sú Ústav polymérov SAV (zástupca hlavného riešiteľa Dr. Igor Lacík) a univerzitra v Trondheime. V tomto projekte sa plánuje využiť skúsenosť s tzv. PMCG mikrokapsulami, na ktorých pracuje Ústav polymérov SAV v Bratislave, ktoré sú tolerované po transplantácii do peritoneálnej dutiny primátov. Tým je splnený základný predpoklad pre fungovanie enkapsulovaných ostrovčekov, ktorý iné typy mikrokapsúl po transplantácii do primátov nespĺňajú. Táto skúsenosť s PMCG mikrokapsulami poskytuje možnosť pochopiť úlohu vlastností mikrokapsúl a kvality ostrovčekov na dlhodobú kontrolu hladinu cukru v tomto predklinickom modeli, s výhľadom na klinické testy. Okrem týchto faktických výstupov v prípade schválenia projektu sa tím z Ústavu polymérov SAV dostane do JDRF konzorcia, ktoré je v súčasnosti celosvetovo zásadné pre zodpovedanie otázok liečby cukrovky enkapsulovanými ostrovčekmi, čiže bude možné aktívne ovplyvniť výskum a progres v tejto téme aj Ústavom polymérov SAV. Výsledok ohľadne schválenia a financovania tohto projektu bude známy v lete 2014.

plány JDRF na youtube.com