Nové publikácie o enkapsulácii

Prehľadový článok Advances in biocompatibility and physico-chemical characterization of microspheres for cell encapsulation (Nové poznatky o biokompatibilite a fyzikálno-chemickej charakterizácii mikrosfér pre enkapsuláciu buniek) bol publikovaný v apríli 2014 (volumes 67–68, strany 111–130)  vo významnom časopise Advanced Drug Delivery Reviews. Tento článok je súčasťou tematického čísla “Enkapsulácia buniek a dávkovanie liečiv”, ktoré sa podrobne venuje hlavne súčasnému stavu v liečbe  cukrovky transplantáciou enkapsulovaných ostrovčekov. Korešpondujúcim autorom je spolu s Dr. Anne Mari Rokstad z NTNU Trondheim (Nórsko) aj Dr. Igor Lacik z Ústavu polymérov SAV. Ďalšími autormi sú Dr. Paul de Vos z Univerzity  v Groningene (Holandsko) a Dr. Berit Strand z NTNU Trondheim. Článok podrobne opisuje aktuálne problémy a požiadavky z pohľadu prípravy, charakterizácie a vlastností mikrokapsúl a diskutuje nutné podmienky pre posunutie témy enkapsulácie ostrovčekov pre liečbu cukrovky smerom ku klinickým testom. Článok je možné nájsť na webstránke http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X13001646 alebo priamo od I. Lacíka aj s konzultáciou v prípade záujmu. Pre záujemcov o históriu a súčasnú situáciu v klinických testoch v enkapsulácii pankreatických ostrovčekov je doporučené tiež si prečítať obšírny článok v tomto tematickom čísle od autorov Sharp a Marchetti Encapsulated islets for diabetes therapy: History, current progress, and critical issues requiring solution http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X13001646 .