Mikrokapsuly pre alogénnu transplantáciu enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov v predklinickom modeli nehumánnych primátov

kapsule

PMCG mikrokapsuly s vylepšenými vlastnosťami pripravené modifikovaným protokolom prípravy, určené pre testovanie v zvieracích modeloch

Polymérne PMCG mikrokapsuly slúžiace ako imunitná ochrana pre enkapsulované pankreatické ostrovčeky prešli od začiatku JDRF projektu v novembri 2014 zásadnou zmenou týkajúcou sa protokolu prípravy. Ukázalo sa, že doposiaľ používaným spôsobom prípravy sa nedosahovala  dostatočná kvalita mikrokapsúl, ktorá je daná mierou homogenity, odolnosťou voči kompresii, neprítomnosťou povrchových defektov ako sú satelity, mikroryhy, rovnomernosťou hrúbky membrány na povrchu mikrokapsúl, atď. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k modifikácii procesu prípravy PMCG mikrokapsúl z 1-krokového na 2-krokový a k využitiu nového modelu koncentrickej koaxiálnej dýzy s kónicky upravenou ihlou vyvinutej na Ústave polymérov SAV v spolupráci s fy. ThermoFluor.

 Modifikácia protokolu viedla k novému typu PMCG mikrokapsúl s výrazne lepšími vlastnosťami v porovnaní s tými, ktoré sa pripravili v minulosti. Kvalitatívne zlepšenie sa prejavilo predovšetkým zvýšenou uniformitou mikrokapsúl po príprave z pohľadu distribúcie veľkosti a hrúbky membrány, odstránením povrchových defektov, a tiež výrazným zvýšením odolnosti voči kompresii a zníženému osmotickému tlaku. Navyše, zaradením novej dýzy do aparatúry sa tento proces stal menej závislým od operátora. Výsledkom tohto vývoja a veľkého počtu uskutočnených experimentov je aktuálne prebiehajúce testovanie PMCG mikrokapsúl s  vylepšenými   fyzikálno-chemickými vlastnosťami na myšiach a v predklinickom modeli primátov (makaky) v spolupráci s univerzitou v Chicagu v rámci JDRF projektu. Pre rok 2016 si kladieme za cieľ úspešné testy inovovaných PMCG kapsúl v makakoch a v neposlednom rade preukázanie funkčnosti enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov aj v tomto zvieracom modeli.