Noc výskumníka 2011

nocvyskumnika1Tak ako aj minulý rok sa aj tohto roku členovia Oddelenia pre výskum biopolymérov Ústavu polymérov SAV (menovite Ing. Igor Lacík, DrSc., Ing. Andrea Ďuračková, PhD a Ing. Dušana Mocinecová) zúčastnili dňa 23.9.2011 Noci Výskumníka, ktorá sa opäť konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR v obchodnom centre Avion v Bratislave.

Aj tento rok sme s radosťou privítali možnosť priblížiť širokej verejnosti cieľ nášho výskumu spojeného s liečbou cukrovky. Počas diskusií s návštevníkmi sme zaznamenali množstvo pozitívnych ohlasov spojených so želaním dotiahnutia projektu do úspešného konca. Práve tieto pozitívne reakcie zostávajú pre nás aj naďalej veľkou motiváciou do ďalšej práce. Určite veľkým podnetom bola pre nás možnosť stretnúť aj takých, ktorých sa náš výskum priamo dotýka – diabetikov – či už z radu dospelých alebo detí.

Ďakujeme za Váš prejavený záujem a už vopred sa tešíme na stretnutie s Vami, či už počas Dňa otvorených dverí Ústavu polymérov SAV resp. nasledujúcej Noci Výskumníka 2012!

nocvyskumnika1 nocvyskumnika2 nocvyskumnika3 nocvyskumnika5