CDP míting

Pracovné stretnutie CDP na univerzite v Chicagu.

Pracovné stretnutie CDP na univerzite v Chicagu.

V dňoch 10.-12. októbra 2011 sa v americkom Chicagu uskutočnilo pracovné stretnutie projektu Chicago Diabetes Project (CDP,www.chicagodiabetesproject.org). Druhý krát v tomto roku sa stretli významní odborníci z pracovísk v USA a Európe pod vedením Prof. Jose Oberholzera z University of Illinois (UIC), Chicago, USA.

Za Ústav polymérov SAV sa stretnutia v Chicagu zúčastnili Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov SAV a Ing. Gabriela Kolláriková, Ph.D. a Ing. Andrea Ďuračková, Ph.D. Stretnutia sa ďalej zúčastnli Dr. M. Qi, Dr. B. Barbaro, Dr. E. Marchese, Dr. Y. Wang a Mr. T. Romagnoli z UIC Chicago, Dr. J. Jensen a Dr. S. Afelik z Cleveland Clinic. Z univerzity NTNU v Trondheime (Nórsko) prišli Dr. A-M. Rokstad, Dr. B.L. Strand, a zo Švajčiarska (A+T Specialties) Prof. D. Hunkeler a Dr. P. Salmon (Universite de Geneve). Tento rok sa k slovenskej skupine v Chicagu pripojil Dr. Ján Rosocha, prednosta Združenej tkanivovej banky UNLP Košice. Pracovné stretnutie bolo zamerané na diskusiu výsledkov a stratégie pre ďalšiu prácu smerujúcu ku klinickým testom.

V nedeľu 9. októbra 2011 sa uskutočnil The Bank of America Chicago Marathon. Za výdatného povzbudzovania členov CDP sa svetoznámeho maratónu aktívne zúčastnili Prof. J. Oberholzer, Dr. J. Jensen a Dr. P. Salmon. Finančný výťažkok maratónu je venovaný na podporu práce v rámci CDP.

Chicago Diabetes Project bol iniciovaný Prof. Jose Oberholzerom a je zameraný na poskytnutie liečby cukrovky s cieľom zabezpečiť pre diabetických pacientov kontinuálnu kontrolu nad hladinou cukru v krvi. Táto dlhodobá kontrola hladiny cukru v krvi sa plánuje dosiahnuť transplantovanými funkčnými pankreatickými ostrovčekmi, ktoré po transplantácii fungujú ako vlastný pankreas. Pankreatické ostrovčeky sú pred zničením imunitným systémom chránené obalením (enkapsuláciou) v polymérnej membráne v tvare mikrokapsúl o priemere zhruba 0,5 mm. Mikrokapsule poskytujú spôsob, ako sa vyhnúť nutnosti podávania imunosupresívnych látok. Ústav polymérov SAV sa na tomto projekte podieľa expertízou týkajúcou sa vývoja polymérnych mikrokapsúl s dôrazom na materiál, ktorý bude bezpečný pre transplantáciu do ľudského organizmu.

V máji 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie CDP v Bratislave, počas ktorého Prof. Jose Oberholzer dostal Čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách.

Prof. Jose Oberholzer.

Prof. Jose Oberholzer.

Pracovné stretnutie CDP na univerzite v Chicagu.

Pracovné stretnutie CDP na univerzite v Chicagu.

Účastníci CDP stretnutia na brehu jazera Michigan v Chicagu.

Účastníci CDP stretnutia na brehu jazera Michigan v Chicagu.

Účastníci CDP stretnutia v Chicagu: J. Rosocha, B. Strand, G. Kolláriková, A.-M. Rokstad, A. Ďuračková, S. Afelik, P. Salmon a L. Rosochová (zľava doprava).

Účastníci CDP stretnutia v Chicagu: J. Rosocha, B. Strand, G. Kolláriková, A.-M. Rokstad, A. Ďuračková, S. Afelik, P. Salmon a L. Rosochová (zľava doprava).

Yong Wang a Igor Lacík počas povzbudzovania maratónu v Chicagu (the Bank of America Chicago Marathon).

Yong Wang a Igor Lacík počas povzbudzovania maratónu v Chicagu (the Bank of America Chicago Marathon).

Aktívny maratónec Jan Jensen.

Aktívny maratónec Jan Jensen.