Podanie projektu Horizon 2020

7. mája 2014 bol odoslaný projekt v rámci výzvy Európskej únie Horizon 2020 v téme NMP 10 – 2014: Biomaterials for the treatment of diabetes mellitus. Odborný tím z Ústavu polymérov SAV participuje na tomto projekte v spolupráci s prestížnymi pracoviskami z Európy a USA. Jedná sa o podanie projektu v prvej fáze. V prípade selekcie do druhej fázy sa pripraví projekt, ktorého ambíciou sú klinické testy v priebehu niekoľkých rokov.