Vážení priatelia,

V roku 2013 pokračujeme v našej práci smerom k liečbe cukrovky transplantovanými ostrovčekmi enkapsulovanými v polymérnej membráne. V prepojení na náš fond Cukrovka n.f. chcem zvýraznit tieto udalosti:

  • I. Lacík: článok „Umelý pankreas“ v Plus 7 dní 9/2013
  • I. Lacík: Prednáška pre Diador združenie v Primaciálnom paláci 13.5.2013 o 17:00
  • I. Lacík: Pozvaný review článok pre časopis Micro and Nanosystems
  • I. Lacík: Pozvaný review článok pre časopis Advanced Drug Delivery Systems spolu s Anne Mari Rokstad a Berit Strand (NTNU Trondheim, Nórsko) a Paul de Vos (UMCG Groningen, Holandsko)
  • Uzatvorenie zmluvy s Oxymed Center v Piešťanoch

Igor Lacík
vedúci odborný garant Cukrovka n.f.