Vážení priatelia,

V roku 2012 bola činnosť fondu Cukrovka n.f. spojená s nasledovnými aktivitami:

  • I. Lacík, G. Kolláriková: Stretnutia s diabetickými pacientami a s tými, ktorých sa diabetes dotýka, napr. Dia-mamičky 24.3.2012 Bratislava, DiaZil 13.11.2012 Žilina
  • I. Lacík „Polymérne mikrokapsule: pomôžeme v liečbe cukrovky?“, prednáška pre Klub talentovaných študentov FChPT STU Bratislava, 7.11.2012
  • I. Lacík „Magické hydrogély: kontaktné šošovky a iné využitie pre ľudské zdravie“, Prednáška v rámci akcie venovanej 100. výročia narodenia Otta Wichterleho a Svetového dňa kontaktnej šošovky, 28.4.2012
  • I. Lacík, článok v Diabetik 1/2012 „Chceme svetu priniesť funkčnú a bezpečnú liečbu cukrovky“
  • I. Lacík, „Slovenskí vedci pracujú na liečbe cukrovky enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi“, Diaživot 4/2012, str 5-7
  • I. Lacík. Slovak Radio International. Rozhovor o Liečbe cukrovky enkapsulovanými ostrovčekmi „Slovaks Edge Closer to a Diabetes Cure“, vysielané 26.10.2012
  • I. Lacík. Ľudia, komentáre, udalosti. Rádio Devin, vysielané 24.11.2012
  • I. Lacík, P. Kasák. Účasť na stretnutí Chicago Diabetes Project v Chicagu,USA, 6-12.10.2012
  • G. Kolláriková. Zariadenie enkapsulačného laboratória
  • D. Mocinecová „Ako môžu polyméry pomôcť diabetikom?“, prednáška v rámci Dňa otvorených dverí ÚPo SAV, 06.11.2011