Vedecko technický poľský mesačník “CHEMIK”

Igor Lacík poskytol interview poľskému časopisu CHEMIK (čislo2/2010) pod názvom The Chicago Diabetes Project – modern therapy in the treatments of diabetes. Okrem princípu liečby cukrovky enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi podrobne vysvetľuje princípy Chicago Diabetes Projektu a čím je tento projekt unikátny oproti iným podobným projektom. Článok je napísaný v poľskom a anglickom jazyku.

celý článok (pdf 2Mb)