TV Bratislava – Igor Lacík o cukrovke:

tv ba
Dňa 8. novembra 2011 bol v TV Bratislava hosťom Igor Lacík, odborný vedúci projektu Cukrovka neinvestičný fond. Celú reláciu si môžete pozrieť tu.