MEREDIT: Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu

Začiatkom septembra vstupujeme do iniciačnej fázy APVV projektu MEREDIT, ktorý je zameraný na vývoj nových, efektívnejších materiálov pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov predovšetkým s ohľadom na ich „neviditeľnosť“ voči imunitnému systému a zároveň na technologicko-procesné inovácie samotnej prípravy už predklinicky testovaných PMCG mikrokapsúl. Zároveň vstupujeme do nami nateraz neprebádanej témy spoločnej-enkapsulácie pankreatických ostrovčekov s biologicky a chemicky aktívnymi látkami, od ktorých sa očakáva pozitívny efekt na dlhodobé prežívanie enkapsulovaných ostrovčekov. Ambície a méty sú nastavené vysoko, no veríme, že zamýšľané inovácie opäť posunú koncept enkapsulácie pankreatických buniek bližšie k rozpoznaniu kľúčových faktorov diskriminujúcich úspech od neúspechu transplantácie a tým pádom posunú tento koncept bližšie smerom do klinickej praxe.