JDRF projekt: Update 9/2015

Riešenie projektového zámeru JDRF sa dostáva do svojej ďalšej fázy, nakoľko nám boli konzorciom prerozdelené prostriedky na ďalšie projektové obdobie. Po období útrap,  kedy sme museli optimalizovať zabehnutý protokol prípravy PMCG mikrokapsúl a boli sme nechtiac nútení dočasne pozastaviť transplantácie do opíc, sme toto úspešne preklenuli a s novým, dvoj-krokovým protokolom prípravy PMCG mikrokapsúl sme úspešne zvládli transplantácie do myší, čím sme splnili nutnú podmienku na vstup do plánovaných transplantácií do opíc. PMCG kapsuly pripravené inovovaným protokolom sa vyznačujú zlepšenými fyzikálno-chemickými a biologickými vlastnosťami, a očakáva sa od nich dlhodobá aplikovateľnosť v sérii prebiehajúcich predklinických testov.