Kongres IPITA2015 v Melbourne

Igor Lacík sa v novembri 2015 zúčastnil na kongrese IPITA2015 v Melbourne www.melbourne2015.org. Táto konferencia spája odborníkov z celého sveta z troch asociácií International Pancreas and Islet Transplantation Association (IPITA), International Xenotransplantation Association (IXA) a Collaborative Transplant Study (CTS), ktoré organizujú každý druhý rok spoločný kongres venovaný rôznym témam týkajúcich sa hlavne liečby cukrovky v prepojení na rôzne aspekty transplantácie. Na kongrese bolo okolo 600 účastníkov z celého sveta. Tento kongres bol vynikajúcim prepojením medzi experimentálnymi a klinickými výsledkami a ich súčasného stavu. Kongres bol do veľkej miery venovaný enkapsulačným technikám a zdroju buniek (ľudské, kmeňové, zvieracie). Pre enkapsulačné technológie sa v súčasnosti vidí jednoznačná potreba sledovať nielen viabilitu transplantovaných buniek a tiež ich funkčnosť. Dodávanie kyslíka pre enkapsulované bunky sa zdá byť významná podmienka pre dlhodobé prežívanie transplantovaných buniek. Z pohľadu zdroja buniek, zvieracie ostrovčeky (z prasiat) sa zdajú byť porovnateľne významným zdrojom pre súčasné experimenty (aj smerom ku klinike) ako alotransplantované bunky.

Igor Lacík komunikoval s mnohými účastníkmi kongresu dosiahnuté výsledky a stratégiu vo využití polymérnych materiálov pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov, ktoré sa riešia v rámci prebiehajúceho projektu získaného od Juvenile Diabetes Research Foundation, v rámci spolupráce Chicago Diabetes Project a tiež v rámci dlhodobých aktivít Ústavu polymérov SAV v tejto oblasti. Na kongrese sa zúčastnili aj partneri tohto projektu z UIC Chicago pod vedením Prof. Jose Oberholzera.