Archív kategorií: Veda

CDP míting

Pracovné stretnutie CDP na univerzite v Chicagu.

Pracovné stretnutie CDP na univerzite v Chicagu.

V dňoch 10.-12. októbra 2011 sa v americkom Chicagu uskutočnilo pracovné stretnutie projektu Chicago Diabetes Project (CDP,www.chicagodiabetesproject.org). Druhý krát v tomto roku sa stretli významní odborníci z pracovísk v USA a Európe pod vedením Prof. Jose Oberholzera z University of Illinois (UIC), Chicago, USA.

Pokračovať v čítaní

Stretnutie Chicago Diabetes Projektu v Bratislave v máji 2011

cdp meeting

11-15.5.2011 sa bude konať pracovné stretnutie Chicago Diabetes Projektu (CDP) v Bratislave pod vedením Prof. Jose Oberholzera z UIC Chicago a lokálneho organizátora Ing. Igora Lacíka, DrSc, riaditeľa Ústavu polymérov SAV a vedúceho odborného garanta neinvestičného fondu Cukrovka n.f. Ústav polymérov SAV a Cukrovka n.f. privítajú v Bratislave riešiteľov enkapsulačného tímu CDP. Z UIC Chicago sa stretnutia zúčastnia aj Dr. B. Barbaro, Dr. E. Marchese, Dr. Y. Wang a Mr. T. Romagnoli. Z univerzity v Sydney (Australia) príde Prof. B. Tuch, z NTNU univerzity v Trondheime (Nórsko) Dr. A-M. Rokstad, Dr. B.L. Strand, Prof. G. Skjak-Braek a Prof. T. Espevik a zo Švajčiarska (A+T Specialties) Prof. D. Hunkeler. Pracovné stretnutie bude zamerané na diskusiu výsledkov a stratégie pre ďalšiu prácu. Pokračovať v čítaní

CDP míting

CDP tím na 17 míli povzbudzuje maratóncov.

CDP tím 

V čase od 11. do 13. októbra 2010 sa v Chicagu, USA, uskutočnilo pracovné stretnutie CDP projektu pod záštitou University of Illinois Chicago a Washington Square Health Foundation. Stretnutie viedol Prof. Jose Oberholzer z UIC a zúčastnili sa ho všetci spoluriešitelia CDP projektu a tiež vedúci odborný garant z Ústavu polymérov SAV Igor Lacík.

Pokračovať v čítaní

Prezentácia na II. oddelení vied SAV

Téma “Polymérne mikrokapsule pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky“ bola prezentovaná Igorom Lacíkom ako najvýznamnejší aplikačný výsledok Ústavu polymérov SAV za rok 2009 na hodnotiacom seminári II. oddelenia vied SAV 24. 3. 2010. Tento výsledok bol selektovaný medzi výsledky prezentované prezidentovi SR p. Ivanovi Gašparovičovi pri jeho návšteve SAV 27.4.2010.

viac sa dočítate na www.sav.sk

Vedecko technický poľský mesačník “CHEMIK”

Igor Lacík poskytol interview poľskému časopisu CHEMIK (čislo2/2010) pod názvom The Chicago Diabetes Project – modern therapy in the treatments of diabetes. Okrem princípu liečby cukrovky enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi podrobne vysvetľuje princípy Chicago Diabetes Projektu a čím je tento projekt unikátny oproti iným podobným projektom. Článok je napísaný v poľskom a anglickom jazyku.

celý článok (pdf 2Mb)

Enkapsulácia v Chicagu

Gabika (Ústav polymérov, SAV) a Kjetil (UIC) pri enkapsulácii pankreatických ostrovčekov.

Gabika

V druhej polovici roka 2009 bola Gabrielou Kollárikovou a Igorom Lacíkom inštalovaná enkapsulačná technológia, ktorá je používaná na Ústave polymérov SAV v Bratislave, v klinických laboratóriách v University of Illinois v Chicagu. Cieľom je zabezpečiť prípravu polymérnych mikrokapsúl v Chicagu pre ich komplexné testovanie v predklinickej validácii v rôznych zvieracích modeloch od hlodavcov až po primáty. Gabriela (na obrázkoch) pracovala v Chicagu spolu 4.5 mesiaca v rozmedzí júl – december 2009.

Pokračovať v čítaní