Archív kategorií: Veda

Igor Lacík a Ústav polymérov SAV spoluautorom článku v Nature Materials.

Pred niekoľkými týždňami bol publikovaný článok v prestížnom časopise Nature Materials “Size- and shape-dependent foreign body immune response to materials implanted in rodents and non-human primates (Vplyv veľkosti a tvaru materiálu na imunitnú odozvu implantovaných materiálov do hlodavcov a opíc)”.

Pokračovať v čítaní

Udelenie JDRF grantu

V júli sme obdržali vynikajúcu správu: projekt podaný v spolupráci s UIC Chicago (koordinátor, Prof. Jose Oberholzer vedúci projektu) a NTNU Trondheim (spoluriešiteľ) https://www.cukrovkanf.sk/jdrf-projekt/  bol podporený pre financovanie.

Už od septembra 2014 vstupujeme do komunikácie s partnermi projektu a začíname na projekte pracovať. Na začiatok septembra (2 – 9. 9.) sa naplánovalo pracovné stretnutie v Trondheime podporené UIC Chicago a nadáciou Washington Square Health Foundation (Chicago) za účasti tímov z UIC Chicago, Ústavu polymérov SAV (Igor Lacík, Filip Rázga, Lucia Uhelská a Zuzana Kroneková), NTNU Trondheim a tiež zástupcov prestížnych pracovísk z MIT a z Harward University. Cieľom diskusií bude intenzívne naštartovať výskumnú prácu smerom k transplantácii enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov do primátov.

Podaný projekt do VUB nadácie

10.5.2014 bol do VUB nadácie podaný projekt, ktorý je zameraný na získanie podpory prebiehajúcich aktivít súvisiacich s rozvojom a testovaním polymérnych materiálov vo forme mikrokapsúl, ktoré sú vhodné pre:

  • funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov,
  • ochranu transplantovaných ostrovčekov pred imunitným systémom,
  • zabezpečenie dlhodobej funkčnosti ostrovčekov (v rádoch mesiacov až niekoľko rokov) kontrolujúcich hladinu glukózy v krvi, bez nutnosti použitia imunosupresívnych látok.

 

Podanie projektu Horizon 2020

7. mája 2014 bol odoslaný projekt v rámci výzvy Európskej únie Horizon 2020 v téme NMP 10 – 2014: Biomaterials for the treatment of diabetes mellitus. Odborný tím z Ústavu polymérov SAV participuje na tomto projekte v spolupráci s prestížnymi pracoviskami z Európy a USA. Jedná sa o podanie projektu v prvej fáze. V prípade selekcie do druhej fázy sa pripraví projekt, ktorého ambíciou sú klinické testy v priebehu niekoľkých rokov.

Nové publikácie o enkapsulácii

Prehľadový článok Advances in biocompatibility and physico-chemical characterization of microspheres for cell encapsulation (Nové poznatky o biokompatibilite a fyzikálno-chemickej charakterizácii mikrosfér pre enkapsuláciu buniek) bol publikovaný v apríli 2014 (volumes 67–68, strany 111–130)  vo významnom časopise Advanced Drug Delivery Reviews. Pokračovať v čítaní

JDRF projekt

3. marca 2014 bol podaný projekt pre Jouvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) pod názvom “Multicomponent microcapsules for allogeneic islet transplantation in a comprehensive, preclinical non-human primate model”, v preklade “Viaczložkové mikrokapsuly pre transplantáciu alogénnych pankreatických ostrovčekov do nehumánnych primátov použitých ako predklinický model.” Pokračovať v čítaní